අද දින මිල ගනන් 31st May

ඔබට අවශ්‍ය සියලුම එලවලු පලතුරු මස් වර්ග බිත්තර මෙන්ම හාල් පරිප්පු සීනි ඇතුලු සියලුම භාන්ඩ එකම ඇනවුමකින් ගෙදරටම ගෙන්වා ගන්න

කිලෝමීටර් 10 ක වපසරියක අපගේ බෙදා හැරීම ක්‍රියාත්මකයි ( මහරගම නගරයේ සිට )ප්‍රවාහන ගාස්තුව සෑම කි.මි 6 කටම රු 100 අය කරයිඑලවලු පලතුරු හැර අනෙකුත් මිල ගනන් ඇසුරුමේ මුද්‍රිත මිල ගනන් හා රජයෙන් පනවා තිබෙන උපරිම මිලට සමාන වේ

For all your groceries, meat, fruit and vegetable requirements just one call away. reasonable delivery charges.(Rs 100 for every 6 Kms)Call, WhatsApp – 0772755776