බගේ නිවසට අවශ්‍ය සියළුම එළවළු වර්ග ඉතාමත් සාධාරණ මිලකට නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට දැන්ම කතාකරන්න

.බෝංචි 500g

ගෝවා 500g

තක්කාලි 500gව

ට්ටක්කා 500g

බතල 500g

බීට් 500g

කැරට් 250g

ලීක්ස් 250g

අමු මිරිස් 250gරු

පියල් 500/= බඩු මල්ලක්” පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, තලවතුගොඩ, මාළබේ, අතුරුගිරිය. “☎️ 0779557894