රිච් ලයිෆ් ඔබට අවශ්‍ය කරන කිරි ආශිත නිශ්පාදන නිවසටම ගෙන්වා දීමේ වැඩපිලිවෙලක් දියත් කර ඇත. ඔබට අවශ්‍ය කරන ආහාර පාන නිවසටම ගැනීමට පහත අංක අමතන්න.කොළඹ, තලවතුගොඩ, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, කොස්වත්ත, තලහේන, මලබේ, හිබුටාන, අංගොඩ, කොලොන්නාව, දෙමටගොඩ හා කැලනිය – 0772549668, 0712319527.අතුරුගිරිය, හෝකන්දර, කොට්ටාව, විද්‍යාල හන්දිය, පන්නිපිටිය, හෝමාගම, මත්තේගොඩ, මහරගම, නුගේගොඩ හා නාවල – 0773789880