ගම්පහ අවටත් වැලිවේරිය,බියගම,සියඹලාපේ,කඩුවෙල, මාලබේ,බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය, තලවතුගොඩ, කෝට්ටේ හෙට දවසේ කරවල බෙදා හැරීම සිදු කිරීමට නියමිතව ඇත. ඒ සඳහා උදෑසන 10.30 ට පෙර ඔබගේ ඕඩර්ස් ලබා දීම සඳහා අපගේ දුරකථන මාර්ග යෙන් අප හා සම්බන්ධ වන්න.