Beaphar Lactol Puppy 250g

Beaphar Lactol Puppy යනු අනාථ වූ බලු පැටවුන් සඳහා සම්පූර්ණ කිරි ආදේශන ආහාරයකි. කිරි වැරූ බලු පැටවුන්, ගර්භනී හෝ කිරි දෙන බල්ලන් හෝ අසනීප හෝ සුවදායී සතුන් සඳහාද මෙය භාවිතා කළ හැකිය. Beaphar Lactol Puppy වසර 100 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ නිපදවා ඇති අතර අසංඛ්‍යාත තරුණ සතුන්ගේ ජීවිත බේරාගෙන ඇත. එය පහසුවෙන් ජීර්ණය කළ තිරිඟු නිෂ්පාදන වලින් සාදා ඇති අතර ස්වාභාවික ගැහැණු සතාගේ කිරි වලට සමීපව සමාන වේ.

DELIVERY AVAILABLE👉Delivery charges may apply.👉Visa and Mastercard accepted.Contact Number👉 0777379271

#petnetlanka #dogvitamin #DrontalPlus #Petfood