🙌 පැතිර යන කොරෝනා වසංගතය හමුවේ යලි විවෘත වන ඔබගේ දරුවාගේ පාසල, ඔබගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ, ඔබගේ ආයතනයේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ඔබට තහවුරු විය හැකිද?

🙌 පාසල, දහම් පාසල හෝ ව්‍යාපාරයක / ආයතනයක හිමිකරුවෙකු වශයෙන් ඔබගේ සිසු දරුවන්ගේත්, පාරිබෝගිකයාගේත් , සේවකයගේත් , ඔබගේත් ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පළමු කොට වගකීම ඇත්තේ ඔබටය.., ඒ සදහා ඔබට සහය වීමට අප සුදානම්…

🙌 Covid 19 රෝග ව්‍යාප්තිය පාලනය සඳහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයද අනුමත කර ඇත්තේ නිතර දෙඅත් සේදීම වේ.පොදු ස්ථානවල ජල කරාම භාවිතයේදී විවිධ පුද්ගලයින් කරාම අතින් ඇල්ලීම නිසා Covid 19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම සිදුවේ.

🙌 මෙම ගැටලුවට විසඳුමක් ලෙස කරාමය අතින් ඇල්ලීමකින් තොරව,

✅ වැඩිදියුණු කරන ලද ජලය ලබා ගන්නා සින්ක් එකක් සහිත කරාමය.

>>>>>>>වෙළඳපොලට නිකුත් කර ඇත.

👉 ඇණවුම් කර දින දෙකක් ඇතුලත ඇණවුම ඔබ වෙතට.

👉 උපකරණ දෙකක් හෝ ඊට වඩා මිල දී ගන්නේ නම් විශේෂ මිල අඩු කීරීම්.

👉 අවශ්‍ය වේ නම් අපගේ නිශ්පාදනය ඔබගේ ආයතනය නමින් Branding කර දීමට හැකිය.

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න.076 298 7994