-: ඔබට අවශ්‍ය එළවළු වර්ග ගෙදරටම ගෙන්වා ගැනීම සදහා :-

බෝංචි 1kg – Rs.100 ලීක්ස් 1kg – Rs.160 කැරට්🥕 1kg – Rs.160 බීට් 1kg – Rs.120 ගෝවා 1kg – Rs.120 මල්ගෝවා 1kg – Rs.180 චොචො 1kg – Rs.80 පොල් – 80 මාලු මිරිස්🌶️ 1kg – Rs.160 අතුගෝවා 1kg – Rs.120 කොත්තමල්ලි කොළ 100g – Rs.30 බොම්බයි ලූණු 1Kg – 140 රෙඩ් කැබේජ් 1kg – Rs.160 තක්කාලි🍅 1Kg – Rs.120 මෑකරල් 1kg – Rs.120 පතෝල 1kg – Rs.120 බටු🍆 1kg – Ra.140 පිපිංඣ්ඣා 1kg – Rs.120 එළබටු1kg – Rs.140 අලුකෙසෙල් 1kg – Rs.120 කැකිරි 1kg – Rs.100 තිබ්බටු 100g – Rs.30 නිවිති 1kg – Rs.120 මුකුණු වැන්න මිටි 1ක් – Rs.40 ගොටුකොල මිටි 1ක් – Rs.20 ඉගුරු 100g – Rs.50 දෙහි 🍋 100g – Rs.50 රාබු 1kg – Rs.80 වට්ටක්කා 1kg – Rs.120 කරවිල 1kg – Rs.120 රට අල 1kg – Rs.160 අමුමිරිස් 🌶️100g – Rs.40 නයි මිරිස් 100g -Rs.120 සලාද කොළ🥬 100g – Rs.30 චිකන් 🍗1kg – Rs.450 චිකන් බැක්කට් පැකට් 1ක් – Rs.170 බිත්තර🥚 1ක් – Rs.16 පොල්තෙල් බෝතල් 1ක් – Rs.420 Anchor Fresh Milk 1Liter – Rs.260 ඩෙල්මෝ සොසේජස් 450g -Rs.290

ඔබගේ ඇණවුම නිවසටම ගෙන්වා ගැනීම සදහා අමතන්න 0773337866 Whatsapp/ Viber -0773337866

අරුප්පල ,ලේවැල්ල ,වටපුලුව,මාවිල්මඩ,පොල්ගොල්ල,අනිවත්ත,වට්ටාරන්තැන්න,පූර්ණවත්ත,අනිවත්ත,මාපනාවතුර,අස්ගිරිය,බූවැලිකඩ,මහයියාව,කටුගස්තොට (බෙදාහැරීම :- මහනුවර නගර සීමාව තුළ)