ලාභෙට කජු කමු – එළවළුත් එක්ක අපි ඔබේ නිවසටම ගෙනැත් දෙන්නම්…

ඔබට අවශ්‍ය එළවළු වෙළඳපලේ අඩුම මිලට අපෙන්..

(මාලඹේ, අතුරුගිරිය, බත්තරමුල්ල, මහරගම, නුගේගොඩ, නාවල, කොට්ටාව, පන්නිපිටිය ඇතුළු ප්‍රදේශ ගණනාවකට අපගේ සේවය)

#එළවළු #කජු #මාලඹේ #කොට්ටාව #මහරගම #අතුරුගිරිය #නුගේගොඩ #sl #cashew #vegetables #maharagama #nawala #kottawa #battaramulla