ලාභෙට කජු ගෙදරටම ගෙනැවිත් දෙන්නම්….

කතා කරන්න අපිට

(මාලඹේ, අතුරුගිරිය, බත්තරමුල්ල, කඩුවෙල, නුගේගොඩ, නාවල, කොට්ටාව, පන්නිපිටිය ඇතුළු ප්‍රදේශ ගණනාවකට අපගේ සේවය)

#කජු #මාලඹේ #කොට්ටාව #මහරගම #අතුරුගිරිය #නුගේගොඩ #sl #cashew #maharagama #nawala #kottawa #battaramulla ##කජු #sl #lk #kaluheenati #organic #cashew #kiriammadane